S.C.I mê án tập

 

Tên: SCI mê án tập – SCI 谜案集

Tác giả: Nhĩ Nhã – 耳雅

Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, trinh thám, nói dễ hiểu là fanfiction AU! của Bao Công

Nguồn edit : từ nhiều nguồn khắp nơi trên wp ( truyện sưu tầm để thỏa thích thú vui đam mỹ tao nhã của chúng hủ à :3 )

Văn án:

Ngày 8 tháng 11 năm 2006, lúc 13:00 đội SCI được thành lập, SCI viết tắt của Special Crime Investigation team, là đội điều tra những vụ án đặc biệt, thành viên của đội là những cá nhân ưu tú của ưu tú trong cục cảnh sát Trung Quốc.

Mỗi một vụ án đến với đội đều là những vụ liên hoàn án (giết người hàng loạt) với hung thủ không lường được và phương thức phạm tội làm người khác phải hoảng sợ. Thế nhưng ngay giữa hiện trường tanh mùi máu và những cuộc đấu trí nảy lửa, tình yêu của những chàng trai trẻ trong đội vẫn chớm nở…

Vụ án thứ nhất – Kẻ giết người theo số
Tiết tử
Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4Chương 5
Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9 | Chương 10
Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15
Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20
Chương 21Chương 22 | Chương 23Chương 24Chương 25
Chương 26Chương 27Chương 28
——————————–
Vụ án thứ hai – Trại huấn luyện sát thủ
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5
Chương 6Chương 7Chương 8 | Chương 9Chương 10
Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14 | Chương 15
Chương 16 | Chương 17
——————————–
Vụ án thứ ba – Ma pháp hung thủ
Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5
Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10
Chương 11Chương 12 | Chương 13Chương 14 | Chương 15
Chương 16 | Chương 17 | Chương 18Chương 19Chương 20
Chương 21Chương 22
——————————–
Vụ án thứ tư – Hung thủ phi nhân loại
Chương 1Chương 2 | Chương 3 | Chương 4Chương 5
Chương 6Chương 7 | Chương 8Chương 9 | Chương 10
Chương 11 | Chương 12 | Chương 13Chương 14Chương 15
Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20
Chương 21 | Chương 22 | Chương 23
——————————–
Vụ án thứ năm – Bóng ma ám ảnh
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5
Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10
Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15
Chương 16 | Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20
Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25
Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30
Chương 31
——————————–
Vụ án thứ sáu – Hung thủ vô tội
Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5
Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10
Chương 11| Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15
Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20
Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25
Chương 26 | Chương 27
————————————
Vụ án thứ bảy
Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5
Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10
Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15
Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20
Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25
Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30
Chương 31 | Chương 32
+++++++
Vụ án thứ 8 – Mật mã hung thủ
Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5
Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10
Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15
Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20
Chương 21 Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25
Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30
 
===Ω===
Vụ án thứ 9 – Hung thủ tình yêu
Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5
Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12
Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18
Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23
Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29
Chương 30
 —- ♥ —-
Vụ án thứ 10 – Hung thủ mỉm cười
Chương 1 | Chương 2 | Chương 3
Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9
Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương  14| Chương 15
Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21
Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương 27
Chương 28 | Chương 29 | Chương 30
≥.≤
Vụ án thứ 11 – U Linh hung thủ
Chương 1 | Chương 2 | Chương 3
Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9
Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15
Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21
Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương 27
Chương 28 | Chương 29 | Chương 30 | Chương 31
Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35 | Chương 36
=.=
Vụ án thứ 12 – Hung thủ may mắn
Chương 1 | Chương 2 | Chương 3
Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9
Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15
Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21
Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25
Chương 26 | Chương 27 | Chương 28
Chương 29 | Chương 30 | Chương 31| Chương 32 | Chương 33
Vụ án thứ 13- Cuồng y hung thủ 

Chương 1 Chương 2 | Chương 3

Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 Chương 9

Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 Chương 19 | Chương 20 | Chương 21

Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 Chương 27

Chương 28 | Chương 29 | Chương 30 | Chương 31

s2
Vụ án thứ 14 – Trấn hồn khúc
Chương 1 Chương 2 | Chương 3 |Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7
Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 |  Chương 13
Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18
Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 Chương 23 | Chương 24
Chương 25 |  Chương 26  | Chương 27 Chương 28 |  Chương 29
 Chương 30 | Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34
☆、☆、☆、
Vụ án thứ 15 – Con thuyền ma quỷ
Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7
Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13
Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18
 Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22
Chương 23 | Chương 24 | Chương 25
Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29
Chương 30 | Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34
Chương 35 | Chương 36 | Chương 37 | Chương 38 | Chương 39 | Chương 40
✿ ‿ ✿✿ ‿ ✿
Vụ thứ 16- Hàm răng trống

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

Chương 21 | Chương 22 | Chương 23

:. ‿ .::. ‿ .::. ‿ .:
Vụ án thứ 17 – Trở về từ địa ngục
Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5
Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12
Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17
Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22
Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26
Phiên Ngoại
01 Φ 02 Φ 03 Φ 04 Φ 05 Φ 06 Φ 07 Φ 08 Φ 09 Φ 10
11 Φ 12 Φ 13 Φ 14 Φ 15 Φ 16 Φ 17 Φ 18
19 Φ 20 Φ 21 Φ 22 Φ 23

⌉⊇.⊆⌊

Vụ án thứ 18: Ba tên hung thủ chi nhân chứng

Chương 1 ~ Chương 2 ~ Chương 3 ~ Chương 4 ~ Chương 5

Chương 6 ~ Chương 7 ~ Chương 8 ~ Chương 9 ~ Chương 10

Chương 11 ~ Chương 12 ~ Chương 13 ~ Chương 14 ~ Chương 15

Chương 16 ~ Chương 17 ~ Chương 18 ~ Chương 19 ~ Chương 20

Chương 21Chương 22 ~ Chương 23 ~ Chương 24 ~ Chương 25

Chương 26 ~ Chương 27 ~ Chương 28 ~ Chương 29 ~ Chương 30

Chương 31

:. ‿ .::. ‿ .::. ‿ .:

Vụ án thứ 19: Ba tên hung thủ chi người di truyền 

Chương 1 ~ Chương 2 ~ Chương 3 ~ Chương 4 ~ Chương 5

Chương 6 ~ Chương 7 ~ Chương 8 ~ Chương 9 ~ Chương 10

Chương 11 ~ Chương 12 ~ Chương 13 ~ Chương 14 ~ Chương 15

Chương 16 ~ Chương 17 ~ Chương 18 ~ Chương 19 ~ Chương 20

Chương 21 ~ Chương 22

Vụ thứ 20: Ba tên hung thủ chi người sai vị (tác giả đang viết)

Chương 1 ~ Chương 2 

Advertisements

116 comments on “S.C.I mê án tập

 1. Pingback: Tổng hợp truyện “must-read” – Cú mèo

 2. Pingback: Đam mỹ và cảm nhận | 伤, 但爱

 3. bạn ơi có thể cho mình hỏi vụ án nào mà tiểu Bạch và tiểu Triển tới trường học điều tra án sau đó phát hiện 1 cặp đôi đồng tính nên tiểu Bạch đã dạy họ cách che dấu không? mình nhớ tiểu Bạch có nói đầu tiên là đặt nickname cho người đó rồi lưu vào điện thoại. bạn nào biết thì chỉ mình với nha, cảm ơn nhiều

 4. Pingback: Truyện tui ghét « Heaven Hell

 5. bạn ơi cho mình hỏi là vụ án nào mà có 2 cảnh sát từ thành phố đến để hỗ trợ SCI vậy mà sau khi kết thúc vụ án thì được Bạch Ngọc Đường bổ nhiệm làm cảnh sát trưởng á?

 6. Pingback: List đam mỹ đã đọc – Bánh Bều

 7. Pingback: List 25 bộ đam mỹ yêu thích nhất | Hồng Trần Mộng

 8. Pingback: List Trinh thám – Phiêu lưu – Phim BL Vietsub

 9. Pingback: Phim BL Vietsub

  • Truyện này là truyện nhà sưu tầm, mọi quyền về làm ebook- đăng bài lên trang khác, cần được hỏi chính chủ edit là nhà scimeantap.wordpress.com, thienanh , blog sưu tầm không có quyền quyết định những vấn đề trên
   Ps: hình như truyện này được đăng lên wattpad rồi thì phải, bạn check lại nhé

 10. chủ nhà ơi ơi, mình tên Uyên mình muốn xin phép lấy truyện để để đăng bên wattpad và mình sẽ ghi rõ nguồn, mình đã đăng cũng lâu rồi vì lúc trước mình chỉ đăng để đọc off thôi nhưng hiện có nhiều bạn đang đọc truyện ấy nên mình muốn xin phép các bạn editor của nhà cho mình được lấy truyện đăng ở nơi khác, nếu các bạn ko đồng ý mình có thể gỡ truyện khỏi wattpad, cảm ơn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s